Institute


 

Grafton College , Dublin, Ireland

วิทยาลัยการจัดการกราฟตันเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกที่มีนักศึกษาจากทั่วทุกทวีปวิทยาลัยกราฟตันได้ทุ่มเทกับการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในด้านทักษะศักยภาพและความรู้ที่จะช่วยพวกเขาให้มีระเบียบวินัยมาขึ้นกราฟตันจะช่วยให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้แก่นักเรียนทุกคนไม่ว่าภูมิหลังหรือระดับการศึกษาจะเป็นอย่างไรกราฟตันจะปฏิบัติแก่นักเรียนและพนักงานทุกคนด้วยการให้เกียรติและมั่นใจได้ว่าคุณจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ที่เยี่ยมต่อการเรียนรู้ในที่นี่