วีซ่า (VISA) ทาง ซีทรี อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็นเตอร์ มีการให้บริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทั่วโลก สามารถเช็ครายละเอียดเบื้องต้นได้ในรายชื่อแต่ละประเทศ และถ้าสนใจใช้บริการของเราสามารถติดต่อได้ ที่นี่ Worldwide Visa ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก