ประกันการเดินทาง
ทาง ซีทรี อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็นเตอร์
 มีประกัน 3 รูปแบบได้แก่ 

1. ประกันเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยทางเรามีวงเงินคุ้มครองให้เลือกถึง 3 แบบ 1,000,000 บาท, 1,500,000 บาท, 2,000,000 บาท และสามารถเลือกซื้อตามจำนวนวันเดินทางได้สูงสุด 180 วัน หรือซื้อเป็นรายปีก็ได้เช่นกัน ประกันเดินทางตัวนี้สามารถซื้อเพื่อยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ด้วยเพราะเป็นประกันที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน โดยซีทรี อินเตอร์ฯ มีประกันที่ให้เลือกหลากหลายดังนี้

                           
2. ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย (OSHC: Overseas Student Health Cover) และประกันสุขภาพสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ (OSC: Overseas Student Care) ประกันตัวนี้จะช่วยเวลาที่เราต้องไปพบคุณหมอและทางประกันจะช่วยค่าใช้จ่ายในบางส่วน แต่ถ้ามีอาการป่วยหนักหรือต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลนั้นประกันตัวนี้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนเรา โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีข้อบังคับที่นักเรียนจากต่างประเทศต้องซื้อประกันคู่กันไปกับการยื่นวีซ่า โดยซีทรี อินเตอร์ฯ มีประกันที่ให้เลือกหลากหลายดังนี้
              2.1 ประกันสุขภาพนักเรียนประเทศออสเตรเลีย
              2.2 ประกันสุขภาพนักเรียนประเทศนิวซีแลนด์
              2.3 ประกันสุขภาพนักเรียนสำหรับประเทศอื่นๆ3. ประกันภัยการเดินทางสำหรับทำงานและท่องเที่ยว (Work & Holiday)