General Information

สหรัฐอเมริกา หรือมักย่อว่า สหรัฐฯ หรือ อเมริกา เป็น สหพันธรัฐประชาธิปไตย ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ขนาด 9.63 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 313 ล้านคน ภาษาอังกฤษ (อเมริกันอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติโดยพฤตินัย ประเทศอเมริกามีเสรีภาพในการนับถือศาสนา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Empire State Tower

ตั้งอยู่ใจกลางเกาะแมนฮัตตัน สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1,248 ฟุต แบ่งออกเป็น 102 ชั้น มีเนื้อที่ 2,158,000 ตารางฟุต มีลิฟท์ขึ้นลง 63 ที่ บนยอดสุดมีโดมสูงขึ้นไปอีก 200 ฟุต ใช้เป็นที่ทำงานของบริษัทใหญ่ๆกว่า 600 บริษัท รับประกันความถาวรคงทนได้นานถึง 6,000 ปีเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.. 1929 สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม ค.. 1937 เพียง19 เดือนเท่านั้น แม้จะไม่ใช่ตึกที่สูงที่สุดในโลก แต่ก็นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาชมอยู่เรื่อยๆ

Golden Gate Bridge

สัญลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก ทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมือง ก่อสร้างเมื่อปี ค.. 1933 สมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ สร้างแล้วเสร็จในปี ค..1937 มีความยาวถึง 3,347 เมตร สูง 227 เมตร ส่วนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 67 เมตร มีทางรถยนต์ ทาง รถบรรทุก ทาง รถไฟ ทาง ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกรู้จักและอยากไปชมความสวยงามของสะพานนี้ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำดับต้นๆ และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ด้วย

Statue of Liberty

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ หรือ เทพีเสรีภาพ เป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯสวมมงกุฎ แฉกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทั้งเจ็ด หรือทวีปทั้งเจ็ด ที่นี่มักใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์บ่อยๆ สามารถเข้าร่วมแบบทริปท่องเที่ยวหรือท่องเป็นเรื่อง Ferry ได้

Yellowstone National Park 

อุทยานแห่งชาติที่แรกของอเมริกาและเป็นที่แรกของโลกพื้นที่กว่า ล้านเอเคอร์อยู่บนที่ราบสูงเทือกเขาร็อคกี้ มีบ่อน้ำร้อนมากกว่า 10,000 แห่ง และ 250 แห่งเป็นบ่อน้ำพุร้อน และยังมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด สามารถขับรถเข้าไปภายในอุทยานได้

ในฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องขับสโนว์โมบิลเข้าอุทยานด้วยตนเอง ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเข้มงวดดังนี้

1.ต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และสโนว์โมบิลที่ใช้ต้องจดทะเบียนเป็นของบุคคลผู้ขับขี่หรือนิติบุคคลผู้ให้เช่าอย่างถูกต้อง

2.จำกัดความเร็วที่ 45 ไมค์/ชั่วโมง

3.ต้องขับขี่ในเส้นทางที่อุทยานกำหนดเท่านั้น ฝ่าฝืนถูกจับและปรับ 500 $

4.ไม่ควรดื่มของมึนเมาขณะขับขี่

5.เมื่อพบเจอสัตว์ที่ขวางทางอยู่ ผู้ขับต้องเป็นฝ่ายหลีกเลี่ยงไป การชนหรือให้อาหารเป็นสิ่งที่ผิดกฏ

Grand Canyon 

เป็นดินแดนหินผาและหุบเหว ซึ่งหน้าผามีความสูงถึง 1,600 เมตร และหุบเหวยาวถึง 450 กิโลเมตร อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ชาวยุโรปผู้เข้าสำรวจกลุ่มแรกคือพันตรี จอห์น เวสลีย์ พาวเวลล์ และคณะเมื่อปี ค.. 1869 ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนในแต่ละปีและที่นี่เป็นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก

การศึกษา

มีตั้งแต่ระดับประถม มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้หากเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาก็มีให้เลือกเรียนต่อ แบบด้วยกันคือ

1. วิทยาลัยแบบ ปี หรือวิทยาลัยชุมชน Junior Colleges และ Community Colleges) 

1.1 Transfer Track เป็นหลักสูตรที่เป็นวิชาพื้นฐาน ปี แรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะลงเรียนรายวิชาบังคับ (General Education Requirements) เป็นเวลา ปี จากนั้น นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต(Transfer) ไปมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อศึกษาต่อในระดับปี 

1.2 Terminal/Vocational Track เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพ หลังจาก ปีแล้ว นักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญา (Associate Degree) ทางสาขาวิชาที่เลือก อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เลขานุการ เขียนแบบ เป็นต้น  

2. วิทยาลัย (Colleges)  
3. มหาวิทยาลัย (University) 

4. สถาบันเทคโนโลยี ( Institute of Technology) 

สกุลเงิน

สหรัฐอเมริกาใช้สกลุเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 32 -35 บาท

เวลาในการเดินทาง

เดินทางจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาใช้เวลาประมาณ 15 – 20 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาต่อเครื่อง)

สภาพภูมิอากาศ

     ทุกรูปแบบตั้งแต่บรรยากาศแถบขั้วโลก ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นติดลบ 40 องศา จนถึงบรรยากาศร้อนเหมือนทะเลทราย 45 องศา สภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในบางส่วนของประเทศ เช่น อาจมีหิมะถล่ม พายุทอร์นาโด ไฟป่า และแผ่นดินไหว ส่วนแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก อากาศในฤดูหนาวและฤดูร้อนจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ส่วนแถบตะวันตก อากาศหนาวจะไม่เย็นจัดนักคล้ายกับฤดูใบไม้ผลิต

ฤดูร้อนเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม

ฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน และจะมีการหมุนเข็มนาฬิกา ให้เวลาเดินหน้าเร็วขึ้น ชั่วโมง โดยจะหมุนในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว  เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์

ฤดูใบไม้ผลิเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม และจะหมุนเข็มนาฬิกาให้เวลาถอยหลัง ชั่วโมง โดยจะหมุนในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน

ภาษา

สหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดภาษาราชการ แต่ในทางปฏิบัติ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศ 

เวลา

ด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างมาก จึงมีการแบ่งความแตกต่างของเวลาตามเส้นแบ่งของโลกเป็น เขตเวลา (Time Zone) คือ

Eastern Time Zone (EST) จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 12 ชั่วโมง คือ Boston, New York, Washington D.C, Miami และ Cleveland

Central Time Zone (CST)จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 13 ชั่วโมง และช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน มีการปรับ Daylight Saving Time เมืองในเขตนี้ คือ Chicago และ Orleans

Mountain Time Zone (MST)จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 14 ชั่วโมง และช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน มีการปรับ Daylight Saving Time ทำให้เวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง เมืองที่อยาในเขตนี้ คือ Denver และ Phoenix

Pacific Time Zone (PST)จะมีเวลาช้ากว่าในประเทศไทยเท่ากับ 15 ชั่วโมง และเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน มีกาปรับ Daylight Saving Time เมืองที่อยู่ในเขตนี้ คือ San Francisco , Seattle และ Hawaii   

ในแต่ละ Time Zone จะมีเวลาแตกต่างกัน ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น เวลาใน Eastern Zone เป็นเวลาบ่าย โมงเย็น เวลาในเขต Central Zone จะเป็นบ่าย โมงเย็น ในเขต Mountain Zone เป็นเวลาบ่าย โมง และเวลาในเขต Pacific Zone จะเป็นเวลาบ่ายโมงตรง

จุดเด่น

-มีความหลากหลายของเชื้อชาติที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก

-ความยืดหยุ่นทางการศึกษาที่สามารถเลือกจะเรียนอะไรก็ได้ ไม่เพียงแค่วิชาหลักเท่านั้น

-สถาบันการศึกษาหลายแห่งการันตีคุณภาพการสอนให้เลือกมากมาย