General Information

                              

ญี่ปุ่น (日本国)เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่น กำเนิดของดวงอาทิตย์ หรือที่เคยได้ยินกันจนชินหูก็คือ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย มีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61ของโลก ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และชิโกะกุ ตามลำดับ

สถานที่ท่องเที่ยว

ย่านชิบูยะ(渋谷)

แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ คลับ ไลฟ์เฮ้าส์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นและที่ท่องเที่ยวของเหล่าวัยรุ่นญี่ปุ่น แม้แต่นักท่องเที่ยวยังต้องมาเยือนที่ย่านนี้ เพราะที่นี่เป็นทั้งแลนด์มาร์คที่โดดเด่นอย่าง ทางม้าลายยักษ์ข้ามแยก ใจกลางย่าน รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ หรือแม้แต่สวนสาธารณะโยโยหงิอันเป็นที่พักผ่อนย่อนใจ หรือในเดือนมีนาคม-เมษายนก็จะมีดอกซากุระบานที่นี่ สามารถมาปิคนิกได้เช่นกัน

Tokyo Tower

หอคอยที่การสื่อสารของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศ เลียนแบบมาจากหอไอเฟลของฝรั่งเศส สูง 333 เมตร มีจุดชมวิวที่ความสูง 2 ระดับ คือ จุดชมวิว 150 เมตร และจุดชมวิว 250 เมตร ในบริเวณชั้นที่ มีส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โอเชี่ยนเวิลด์ (Ocean World) ชั้นที่ เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชั้นที่ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Art Gallery) และมีร้านค้า ร้านอาหารให้บริการอยู่บนหอคอยแห่งนี้ด้วย ถือเป็นแลนด์มาร์คของประเทศที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

ตลาดปลาซึกิจิ(築地市場)

ตลาดกลางแลกเปลี่ยนปลาและสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และยังเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ละวันมีการซื้อ-ขายปลาและสัตว์น้ำในมากกว่า 2000 ตัน เปิดตั้งแต่ตี ถึง บ่าย โมงทุกวัน หากจะมาต้องมาต่อคิวตั้งแต่เนิ่นๆระหว่าง 05:25-06:15 เพื่อชมการประมูลปลาที่มีขึ้นทุกวัน และจำกัดนักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง 120 คนต่อวันเท่านั้น ในตลาดมีร้านอาหารทะเล ร้านซูชิมากมายซึ่งรับประกันความสดใหม่อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังขายผักและผลไม้อีกด้วย

พิพิทธภัณฑ์จิบลิ(三鷹の森ジブリ美術館)

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานจากอะนิเมะของสตูดิโอจิบลิที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีไม่มากก็น้อย เพราะอนิเมะ(ชื่อเรียกการ์ตูนในญี่ปุ่น)ของที่นี่เคยผ่านโรงหนังที่เมืองไทยมาแล้วหลายเรื่อง เช่น สุสานหิ้งห้อย(火垂るの墓)อาร์ริเอตี้(借りぐらしのアリエッティโปเนียว(崖の上のポニョฯลฯ ซึ่งชั้นหนึ่งเป็นงานแสดงประวัติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ของอะนิเมะ เช่น การแสดงที่ใช้หุ่นตัวละครของจิบลิที่มีท่าทางแตกต่างกันเล็กน้อย เรียงเป็นวงกลมบนโต๊ะที่หมุนได้ เมื่อโต๊ะหมุนในจังหวะที่สอดคล้องกับแสงกะพริบจะทำให้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว บนชั้นสองมีห้องซึ่งตกแต่งเลียนแบบสตูดิโออะนิเมะ มีภาพสเกตช์ สตอรี่บอร์ด อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างอะนิเมะ และคำอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการสร้างภาพยนตร์อะนิเมะ ตั้งแต่การสเกตช์ภาพ การสร้างสตอรี่บอร์ด คีย์เฟรม การลงสี ฯลฯ

การศึกษา

ในด้านการศึกษา ประเทศญี่ปุ่นจะมีความคล้ายกันกับประเทศไทย ซึ่งหากนักศึกษาชาวต่างชาติต้องการจะเรียนต่อที่ญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป จะต้องจบการศึกษาในระดับโรงเรียนมาแล้ว 12 ปีเป็นขั้นต่ำ หรือจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งในสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ดังนี้

-มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยท้องถิ่น และเอกชน

ในประเทศญี่ปุ่นจะกำหนดหลักสูตรและระยะเวลา คือ ระดับปริญญาตรีจะใช้เวลา 4 ปี ซึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะเรียนต่อต้องมีผลสอบวัดระดับ JLPT(Japanese Language Proficiency) ในระดับ N1 หรือ หากเรียนกับสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยก็อาจจะใช้วิธีสอบชิงทุนหรือยื่นผลการสอบเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เช่นกัน

-วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น

 จะมีเฉพาะบางมหาวิทยาลัยที่มีในส่วนของโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกัน 

 โดยการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในญี่ปุ่นมี 2 รูปแบบ คือ

      1."โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา" ผ่านข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ฯลฯ

      2. โครงการอื่นๆที่ไม่ได้ผ่านข้อตกลงเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

"โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา" หมายถึง

ระบบที่นักศึกษาต่างชาติซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศของตน มาศึกษาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ณ สถานศึกษาในญี่ปุ่นที่มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน                                                                                                                                            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้หน่วยกิตเพื่อโอนไปยังสถาบันที่ตนเรียน                                                                           
 
-บัณฑิตวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -หลักสูตรระดับปริญญาโท หรือเรียกกันว่า"หลักสูตรปริญญาเอกภาคต้น" ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี                                                                                                                                                                                                                                       
-หลักสูตรระดับปริญญาเอก หรือ "หลักสูตรปริญญาเอกภาคปลาย" ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี

-นักศึกษาวิจัย จัดเป็นนักศึกษารูปแบบพิเศษ กล่าวคือ

    1.เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะมาทำวิจัยระยะสั้นโดยไม่รับวุฒิการศึกษา

    2.เป็นนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในระยะสั้นตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัย

    3.ผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อเตรียมความสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบางแห่งก่อนจะเข้าศึกษาต่อนั้นจะต้องเป็นนักศึกษาวิจัยก่อน

-วิทยาลัยอาชีวศึกษา(専門) 

หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตร 2 ปี(บางที่จะเรียน 3 ปีขึ้นอยู่กับสถาบันนั้นๆ) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหลักสูตรเฉพาะที่นักเรียนสนใจจะเรียน                                                                                                                                                                        เน้นใช้ได้จริงและสามารถนำไปประกอบอาชีพในด้านที่ตนเองถนัดได้เลย โดยจะมีตั้งแต่เสริมสวย แฟชั่นดีไซน์ ดนตรี ออกแบบอัญมณี จนไปถึงเสริมสวยสำหรับสัตว์เลี้ยงเลยก็ได้

-วิทยาลัยเทคนิค(高専)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปีหลังจบการศึกษาระดับมัธยมต้น (5 ปีครึ่งสำหรับสาขาพาณิชย์นาวี)
โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาต่างชาติจะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิค หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยเทคนิค                                                                                                                                         และศึกษาต่ออีก 3 ปี จะได้รับวุฒิ "อนุปริญญา" โดยนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือเข้าทำงานในบริษัท

โดยส่วนใหญ่จะเปิดสาขาวิชาที่เรียน เช่น

    - Mechanical Engineering

    - Electrical and Electronics Engineering

    - Architecture, Civil and Environmental Engineering

    - Control and System Engineering, Information and Telecommunication Engineering

    - Chemistry and Biochemistry, Material Science

    - Shipping Technology

 
สกุลเงินที่ใช้

ญี่ปุ่นใช้สกุลเงิน เยน (JPY) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 30 – 36 บาท

เวลาในการเดินทาง

เดินทางจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นใช้เวลาประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาต่อเครื่อง)

สภาพภูมิอากาศ

มี ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

    ฤดูใบไม้ผลิ : (มีนาคม-พฤษภาคมอากาศอบอุ่น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 13-25 องศาเซลเซียส

    ฤดูร้อน :       (มิถุนายน-สิงหาคมอากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้น ๆ ประมาณ เดือน ในช่วงต้นฤดู อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส

    ฤดูใบไม้ร่วง :(กันยายน-พฤศจิกายนอากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22-27 องศาเซลเซียส

    ฤดูหนาว :      (ธันวาคม-กุมภาพันธ์อากาศหนาว มีหิมะตกมากทางภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่นกว่า อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 5-7 องศาเซลเซียส

ภาษา

ภาษาทางการของที่นี่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก และอักษรที่ใช้นั้นตัวเขียนเรียกกันว่า 平仮名(ฮิรางานะ片仮名(คาตาคานะ)ローマ字(โรมันจิ)และ漢字(คันจิ)

เวลา

เวลาของญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย ชั่วโมง

จุดเด่น

      - เทคโนโลยีระดับสูงและระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว

      - วัฒนธรรมไม่เหมือนใครกับความเป็นสากล

      - การศึกษาที่หลากหลายให้เลือกที่เหมาะกับสายอาชีพและความฝันที่คุณตั้งเป้าหมายไว้

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …