General Information

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ(อังกฤษ:United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) หรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่าสหราชอาณาจักร(อังกฤษ:United Kingdom: UK) และบริเตน(Britain) เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีปประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์และเกาะที่เล็กกว่าจำนวนมากไอร์แลนด์เหนือเป็นเพียงส่วนเดียวของสหราชอาณาจักรที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับรัฐอื่น คือประเทศไอร์แลนด์นอกเหนือจากนี้แล้ว สหราชอาณาจักรล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตกและเหนือทะเลเหนือทางทิศตะวันออกช่องแคบอังกฤษทางทิศใต้ และทะเลไอร์แลนด์ทางทิศตะวันตก 

สหราชอาณาจักรมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี โดยมีขนาดเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับที่ 6ของโลก และสูงเป็นอันดับที่ รองจากเยอรมนีและฝรั่งเศสในยุโรป โดยวัดจากGDPโดยสหราชอาณาจักรมีธนาคารกลางที่ชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษซึ่งมีหน้าที่ในการออกธนบัตร และเหรียญในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง 

สถานที่ท่องเที่ยว  

Warwick Castle , Warwickshire 

สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1แห่งอังกฤษ  และได้รับการบูรณะใหม่ โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นหินในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ช่วงสงครามร้อยปีด้านหน้าหันตรงข้ามกับเมือง ได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแรงขึ้น ทำให้ที่นี่กลายเป็นที่จดจำว่าเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมทางการทหารในคริสต์ศตวรรษที่ 14 เมื่อปี ค.ศ. 2001 ถูกขนานนามว่าเป็นใน 10 ของอนุสรณ์สถานแห่งประวัติศาสตร์ชาติและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด 

Lake DistrictNational Park 

อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ในมณฑลคัมเบรียจุดน่าสนใจอยู่ที่ทะเลสาบและเทือกเขา ซึ่งเกิดจากการระบิดของธารน้ำแข็งในยุคสมัยก่อน เกิดเป็นภาพน้ำ ภาพเขา สวยจับใจ จนทุกวันนี้ที่นี่ยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายชื่อดังสำหรับนักปีนเขา ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนต่อปี 

Durham Cathedral

 

ตั้งอยู่ที่ เมืองเดอรัม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ  เป็นสถาปัตยกรรมนอร์มันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ โครงสร้างของวิหารแห่งนี้เป็นหินทั้งหมด ลักษณะโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแบบโรมาเนสก์มีหอคอยสูง 66 เมตร บันไดขึ้นทั้งหมด 325 ขั้น ภายหลังได้รับการบูรณะและเพิ่มเติมบางส่วน ทางองค์การยูเนสโก(UNESCO)ยกให้มหาวิหารเดอรัมเป็นมรดกโลกพร้อมกับปราสาทเดอรัมซึ่งอยู่ตรงกันข้าม ริมแม่น้ำเวียร์ 

York Minster 

คริสต์ศาสนสถานแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ (รองจากมหาวิหารโคโลญประเทศเยอรมนี)เริ่มสร้างใน ปี ค.ศ. 1230 และเสร็จสมบูรณ์ใน ปี ค.ศ. มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำ คือหน้าต่างบานใหญ่ ชื่อ Great East Window”สร้างใน ปี ค.ศ. 1408 ถือเป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

Windsor Castle 

เป็นหนึ่งในที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่สองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และถือเป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก พระราชวังวินด์เซอร์จากประวัติตามรัชสมัยต่างๆ ในยามสงบจากศึกถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ แต่ในยามสงครามจะถูกใช้เป็นป้อมปราการด้วยการสร้างเสริมอย่างแน่นหนาและระบบนี้ยังคงใช้สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน 

การศึกษา 

ประเทศอังกฤษ แบ่งออกเป็น ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และระดับปริญญา 

สกุลเงิน 

อังกฤษใช้สกลุเงิน ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 45 – 55 บาท 

เวลาในการเดินทาง 

เดินทางจากประเทศไทยไปอังกฤษใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาต่อเครื่อง) 

สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของสหราชอาณาจักร จัดอยู่ในประเทศค่อนข้างหนาวและมีความชื้นสูง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเมศเป็นเกาะ โดยทางตอนเหนือจะหนาวกว่าทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางตะวันออก อุณภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในช่วงฤดูหนาว คือ 2 – 4 องศาเซลเซียส และสูงสุดในช่วงฤดูร้อน คือ 18 – 22 องศาเซลเซียส และเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูง โดยในบางวัน อาจมีสภาพอากาสให้ได้เห็นเกือบทุกรูปแบบ 

มีทั้งหมด 4 ฤดูกาล 

  1. ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม)  เป็นช่วงเวลาที่ฝนโปรยปรายลงมาแบบกะทันหัน ต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดต่างผลิดอก 

  1. ฤดูร้อน  (มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม) เป็นฤดูที่อากาศในสหราชอาณาจักรอบอุ่นที่สุด เวลากลางวันยาวนานและมีแสงแดด อาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองบ้าง และในบางปีก็มีคลื่นความร้อนเกิดขึ้น 

  1. ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน) มีอากาศอบอุ่นและแห้ง หรือชื้นและมีลม เป็นฤดูที่ใบไม้ร่วงจากต้นและอุณหภูมิลดต่ำลง 

  1. ฤดูหนาว (ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์) เป็นฤดูที่หนาวที่สุดของสหราชอาณาจักร อุณหภูมิติดลบ อากาศเย็นยะเยือก มีน้ำแข็งและบางครั้งก็มีหิมะตกตอนกลางวัน 

ช่วงเวลากลางวันตลอดทั่วทั้งปีในสหราชอาณาจักรมีความแตกต่างอย่างมาก ดังนี้ 

  • ช่วงที่เวลากลางวันยาวนานที่สุดคือวันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นก่อนเวลาตี 5 และตกหลังจาก 21 นาฬิกาไปแล้ว 

  • ช่วงที่เวลากลางวันสั้นที่สุดคือวันที่ 21 ธันวาคม เป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นประมาณ 8 นาฬิกา และตกเวลา 16 นาฬิกา 

ภาษา 

อังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก  

เวลา 

ในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม ไทยเร็วกว่าอังกฤษ 7 ชั่วโมง และในช่วงมีนาคม – ตุลาคมจะมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง (Day Light Saving) เวลาของไทยเร็วกว่าอังกฤษ 6 ชั่วโมง 

จุดเด่น 

  • การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลของโลก 

  • สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมีหลากหลายให้ชมและศึกษา 

  • เรียนรู้ความเป็นอยู่อันเก่าแก่ของประเทศอังกฤษ