eMedical and Biometric

การตรวจสุขภาพหรือ eMedical

เป็นการจัดเก็บข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการรักษาอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่านักเรียนนั้น เป็นขั้นตอนที่สถานฑูตให้ผู้ขอวีซ่านักเรียนทุกคนต้องปฎิบัติเพราะถือว่าเป็นหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญมาก โดยการตรวจสุขภาพนั้นมีการตรวจดังต่อไปนี้

- เอ็กซ์เรย์ปอด เพี่อเช็คสภาพปอดและตรวจหาอาการของวัณโรค

- ตรวจปัสสาวะ

- ตรวจสุขภาพโดยแพทย์

 

สิ่งที่ต้องนำไปสำหรับการตรวจสุขภาพ

- สำเนาพาสปอร์ต

- HAP ID and your e-Medical Referral Letter ปริ้นออกมาและนำไปโรงพยาบาลด้วย

- ถ้าใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ให้ใส่ไปด้วยนะ

- ถ้ามีรายงานจากหมอเกี่ยวกับสุขภาพของเราให้นำไปด้วย (ถ้ามี)

 

ข้อมูลสำคัญสำหรับสุภาพสตรี

การตั้งครรภ์: สำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งภรรค์ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถตตรวจสุขภาพได้ในขณะตั้งครรภ์

การมีประจำเดือน: สำหรับสุภาพสตรีที่ได้ทำการจองการตรวจสุขภาพช่วงที่มีประจำเดือน ท่านจะต้องทำการจองการตรวจสุขภาพใหม่ 5 วันหลังจากวันที่หมดประจำเดือนแล้ว

คำเตือน

- ไม่ควรใส่เครื่องประดับ นาฬิกา สร้อยคอ แหวน ต่างหู ขณะเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

 

Payment:

ค่าตรวจสุขภาพประมาณ 2,500-3,500 บาท (จ่ายที่โรงพยาบาล)

 

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถไปตรวจสุขภาพได้

กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทร: (+66) 2310-3000 1719

อีเมล: info@bangkokhospital.com

 

โรงพยาบาล BNH

ที่อยู่: 9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500

โทร : (+662) 686-2700

อีเมล์:info@bnh.co.th


 

เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ที่อยู่: 8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร: (+6653) 920 – 300

E – mail: chiangmairam@chiangram.com


 

 ภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
ที่อยู่: 2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+6676) 254 425
แฟกซ์ : (+6676) 254 430


 

 อุดรธานี

โรงพยาบาลเอกอุดร

ที่อยู่: 555/5 ถนนโพศรี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

โทรศัพท์: (+6642) 342 555

E – Mail: info@aekudon.com,customerservice@aekudon.com

 


 

 สถานที่ตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนในประเทศไทย http://www.immi.gov.au/contacts/panel-doctors/index.htm

 


 

 การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือBiometrics

                   ไบโอเมตริก (Biometric) เป็น เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors)ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้นๆ  แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่นๆ ซึ่งคุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมของมนุษย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็น เสียงพูด การลงลายมือชื่อ การใช้แป้นพิมพ์ ซึ่งจัดเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้ Biometric ประเภทนี้ก็คือ ใช้ง่าย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ เนื่องจากไม่ต้องนำอวัยวะที่ไวต่อการติดเชื้อ (เช่น ดวงตา)ไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล Biometrics

                แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลจะถูกเก็บโดยกระบวนการที่ใช้เวลาอันรวดเร็ว ระมัดระวัง และไม่เป็นการล่วงล้ำส่วนบุคคล โดยจะเป็นการถ่ายภาพใบหน้าด้วยกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือแบบเลขสิบหลักด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือดิจิตอล

สิ่งที่ต้องนำไปสำหรับการเก็บหลักฐานไบโอเมตริกซ์

-  พาสปอร์ตตัวจริง

-  IMMI s257A (s40) Requirement to Provide PIDs – ปริ๊นท์ PDF ออกมาและนำไปด้วย

Payment Options

ค่า Biometrics จำนวน 895บาท(จ่ายที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลียกรุงเทพหรือเชียงใหม่)

สามารถไปเก็บไบโอเมตริกซ์ได้ที่

 

กรุงเทพมหานคร

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์: +66(0) 2118 7100

อีเมล:info.dibpth@vfshelpline.com 

 

เวลาทำการ 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นใบสมัคร: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง 

 


 

เชียงใหม่

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว

ต.สุเทพ อ.เมื่อง จ.เชียงใหม่ 50200

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100

 

ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต