Kyoto Minsai Japanese Language School

"Kyoto Minsai Japanese Language School" ในเกียวโตเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานในเขตคันไซคะ เป็นโรงเรียนที่ถึงแม้จะเล็กๆ แต่คุณภาพคับแก้วคะ ด้วยจำนวนนักเรียนที่มาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งแน่นอนว่ามีคนไทยมาศึกษาและเรียนจบจากที่นี่กันเยอะเหมือนกัน

โรงเรียนนี้มีแนวคิดในการสอนที่ไม่ได้ให้แค่ความรู้ทางด้านภาษาเท่านั้น แต่เป็นการที่เราได้ศึกษาผ่านวิธีการคิดและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าเมืองเกียวโตที่เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย เมืองแห่งวัฒนธรรม และเมืองแห่งการค้านั้นจะมีหลักแนวการสอนที่ดูพิเศษกว่าโรงเรียนอื่น

       

ซึ่งหลักสูตรการเรียนของที่นี่แบ่งเป็นสองแบบ

-หลักสูตรระยะสั้น(Short Term)

เป็นหลักสูตรการเรียนระยะสั้น ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ ไปจนถึง 10 สัปดาห์ สำหรับผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว โดยจะเน้นไปที่กลุ่มชาวต่างชาติที่มาพำนักในประเทศญี่ปุ่นและมาศึกษาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ Beginner - Upper Beginner โดยจะมีเรียน 4 วัน ต่อสัปดาห์ + คลาสเสริมของแต่ละสัปดาห์

-หลักสูตรระยะยาว(Long Term หรือ The Foundation Course)

หลักสูตรจริงจังสำหรับผู้ที่ต้องการไต่ระดับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศหรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น โดยจะเน้นในเรื่องของคำศัพท์ ไวยากรณ์ และเน้นหนักไปในด้านการเตรียมสอบ EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students) และ JLPT (Japanese Language Proficiency Tests หรือที่เรารู้จักกันว่า สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น) และยังมีการเรียนประวัติศาสตร์เชิงลึก วัฒนธรรม หรือแม้แต่ความบันเทิงผ่านเพลง นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ตด้วย โดยหากเรียนในคอร์สระยะยาวนั้นต้องทำเรื่องยื่นวีซ่านักเรียนคะ หลักสูตรนี้มีตั้งแต่ 2 ปี 21 เดือน 18 เดือน และ 15 เดือน

นอกจากนี้ที่นี่มีในส่วนของหอพักใกล้กับสถานศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วยคะ โดยราคานั้นไม่แพงมากและนับว่าคุ้มค่ามากทีเดียวเลย