横浜デザイン学院(Yokohama Design College)

 

ก่อตั้งในปี 1948 ซึ่งมีชื่อเดิมคือ Tobe Dressmaking Institute โดยเป็นโรงเรียนสายวิชาชีพทางด้านแฟชั่นตัดเย็บเสื้อผ้า จนทำให้ในปี 1978 กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นได้จัดให้โรวงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสายอาชีพเรื่อยมา

กระทั่งปี 1997 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน Ishikawa Gakuen ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านแฟชั่นนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่สถาบันนี้ดำเนินการสอนสายอาชีพในชื่อ Tobe Dressmaking Institute มาตลอด จนในที่สุด ปี 2001 ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อ Yokohama Design College และเปิดหลักสูตร Japanese Language พร้อมรับสมัครนักเรียนจากต่างประเทศทั่วโลก

จนตอนนี้สถาบันแห่งเป็นโรงเรียนที่ทั้งสอนภาษาญี่ปุ่นแบบครบวงจรตั้งแต่ระดับ Beginner – Advanced จนไปถึงสามารถเรียนต่อทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาชีวศึกษา ทั้งในสถาบันเดิมหรือที่อื่นๆได้อีกด้วย

Facility

 

ห้องเรียน มีมากกว่า 20 ห้องเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี

Computer & Internet โดยจะแบ่งเป็นสองส่วน

      1. ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาทั่วไป

      2. ห้องสำหรับนักศึกษา Design Course

ห้องทบทวนบทเรียน ที่สามารถมานั่งทำการบ้านหรืออ่านหนังสือกเพิ่มเติม และยังสามารถเป็นที่ประชุมปรึกษากับเพื่อนๆได้อีกด้วย

ศูนย์แนะแนวการศึกษา ทางสถาบันจะจัดให้มีการพบปะระหว่างอาจารย์ประจำและตัวนักศึกษาเพื่อติดตามแผนการเรียนและเป้าหมายที่ตัวนักเรียนได้ตั้งไว้ อีกทั้งให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลและการเตรียมพร้อมในการสอบในระดับต่างๆด้วย

ห้องพิธีชงชา เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้สัมผัสบรรยากาศและพิธีอันเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนาน

มุมข่าวสาร โดยจะแบ่งเป็นมุมข้อมูลที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ข่าวสารของสาขาวิชาต่างๆ                                                            อีกทั้งยังมีมุมประกาศหางานพิเศษ(バイト)สำหรับนักเรียนที่ต้องการหางานพิเศษในการสร้างรายได้ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละวันที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

หอประชุมใหญ่ จัดเตรียมไว้ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น พิธีปฐมนิเทศน์สำหรับนักศึกษาใหม่และพิธีจบการศึกษา หรืออื่นๆเป็นต้น

Dance Studio ได้จัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร Dance Performance Course ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี

Recording Studio จัดไว้สำหรับหลักสูตร Vocal Performance Course ที่ทำการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 ปี                                                            โดยภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย

จุดเด่นของสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

    -   มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นหลากหลาย

     1.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว (Japanese Course Long Term)

     2.หลักสูตรเตรียมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (EJU Preparation Course)

     3.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ(Japanese Business Course)

    

  

-    มีหลักสูตรวิชาชีพ(Diploma)ทางด้าน Fashion, Graphic Design, Product Design, Manga, Interpreter ระยะยาว( 2 ปี) ให้ทั้งนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนชาวต่างชาติ โดยเมื่อเรียนจนจบหลักสูตรนั้นจะได้รับประกาศณียบัตรผู้เชี่ยวชาญของสาขาวิชาที่จบมา ซึ่งสามารถนำไปสมัครงานได้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศของตน อีกทั้งหากนักเรียนที่เรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาวมีผลการเรียนดีจะได้รับโอกาสในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในหลักสูตรวิชาชีพก่อน แถมยังได้รับส่วนลดพิเศษจากทางสถาบันด้วย

-   มีทุนการศึกษาจากองค์กรสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO) และทุนการศึกษาพิเศษของสถาบันนี้

    (โดยมีเงื่อนไขว่าสามารสมัครเข้ารับทุนได้หลังจากศึกษาจากสถาบันนี้ครบ ปีแล้ว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   มีที่พักพร้อมในระแวกใกล้ๆกับสถาบันในราคาไม่แพง

 

 

 

 

 

 

 


 -  เนื่องจากสถาบันแห่งนี้มีนักเรียนญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนอยู่ด้วย จึงเป็นข้อดีที่ให้นักเรียนชาวต่างชาติได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นและพบปะเพื่อนใหม่ๆเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้อีก

  

-   นักเรียนทุกๆคนสามารถเข้าร่วมงานต่างๆที่ทางสถาบันจัดขึ้นได้ทุกสาขาวิชา เช่น งานแข่งขันกีฬา งานรื่นเริงต่างๆ และยังได้มีโอกาสในการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ในการร่วมกิจกรรมต่างๆด้วย

 

ACCESS