Kansai College of Business and Languages (関西外語専門学校 : 日本語課程)

               

สถาบันการศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่ในแถบคันไซที่กระทรวงศึกษาญี่ปุ่นและในจังหวัดโอซาก้ารับรองถึงคุณภาพเด็กที่จบจากที่นี่และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลับอาชีวะได้ ที่นี่เป็นทั้งสถาบันสอนภาษาและวิทยาลัยธุรกิจที่ตอนนี้ปัจจุบันมีผู้เข้ามาศึกษาทั้งชาวญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติกำลังศึกษาอยู่ไม่น้อย โดยเฉลี่ยของนักเรียนชาวต่างชาติต่อปีจะต่ำกว่า 400 คน จึงเป็นสถาบันฯที่แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับในโอซาก้า โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น(ปริญญา) ที่นี่มีหลักสูตรที่เข้มข้นมากทั้งเนื้อหาการสอนจากคณาจารย์ในสถาบันฯหรือตำราเรียนที่จัดทำขึ้นเองโดยเฉพาะ

โครงสร้างของห้องเรียนและจุดเด่นของที่นี่จะแบ่งคร่าวๆได้ดังนี้

        - จัดแบ่งระดับการเรียน 16-21 ห้อง(แบ่งเป็น Beginners, Fundamental, Pre-intermediate, Intermediate, Pre-advanced, Advanced)

        - ใน 1 ห้องจะมีนักเรียนประมาณ 14-20 คนและมีหลากหลายชาติแตกต่างกันไป

        -  ทุกห้องเรียนมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนและแนะแนวทางการเรียนต่อ

        -  ตำราที่ใช้เรียนจัดทำโดยสถาบันฯเอง

        -  สำหรับนักเรียนที่เรียนดี ทางสถาบันฯมีทุนการศึกษาให้ด้วย

        -  มีหอพักให้เลือกหลากหลายมาก ทั้งราคา ขนาดห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวก(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เราเลือกราคาก็จะแตกต่างกันไปอีก)

        -  สามารถทำงานพิเศษได้(ไม่เกิน 28 hrs/week) โดยทางสถาบันฯติดประกาศเองหรือตัวนักเรียนหาเอง

           (ในวันหยุดยาวของสถาบันสามารถทำได้มากที่สุด 8 hrs/day)

        - สำหรับนักเรียนชาวต่างชาตินั้น ทางสถาบันฯมอบส่วนลดค่าเดินทาง(ประเภทบัตรโดยสารนักเรียน หรือส่วนลดเดินทางอื่นๆ)                                                                                                       และสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ฯ และสถานที่ต่างๆในโอซาก้า ฟรี!*

 *ทั้งนี้สามารถสอบถามกับทางสถาบันฯอีกทีเพื่อยืนยันสิทธิคะ

สถาบันฯแห่งนี้รับหลายเชื้อชาติคะ สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้เลยคะ

 

Course

Short Term

หลักสูตรระยะสั้นเน้นเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้นำภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้าทั้งในด้านการเรียน การทำงาน หรือชีวิตประจำวัน

Class Hours

Monday – Friday

09:00 am – 02:40 pm เรียน 5 วิชาต่อวัน(วิชาละ 50 นาที)

 

Long Term

แนวทางการเรียนของ Long Term นั้นจะมีระยะเวลายาวกว่า เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นและเน้นสำหรับผู้ที่จะเรียนต่อหรือทำงานในประเทศญี่ปุ่น ทางโรงเรียนจึงวางแนวทางความเป็นไปได้ระหว่างเข้าศึกษาในสถาบันฯแห่งนี้ไว้คร่าวๆเป็นช่วงระยะเวลา เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตรงกันว่าตัวผู้เรียนจะได้รับอะไรบ้าง

Long Term นั้นจะแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ เมษายน กับ ตุลาคม (ขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มเรียนเดือนไหน จำนวนปีที่เรียน และชั่วโมงเรียน)

April

 October

Career Path

สามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะชั้นนำทั้งในแถบคันไซหรือที่อื่นๆได้

ซึ่งการจะเรียนต่อนั้นสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอด โดยตัวอาจารย์นั้นจะแนะนำแนวทางที่เหมาะสมกับตัวนักเรียน ทั้งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวนักเรียน หรือแม้แต่การสัมภาษณ์ถึงแนวทางในอนาคตของตัวนักเรียนเองด้วย