เรียนต่อที่ ออสเตรเลีย ดีอย่างไร? (Part 2 )

ในปี 2012 รัฐบาลออสเตรเลียร่วมมือกับองค์กรการศึกษาและหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลระดับรัฐและเขตปกครองตนเองได้จัดทำการสำรวจนักศึกษาต่างชาติที่กำลังเรียนอยู่ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเรียนรู้ในประเทศออสเตรเลีย ผลสำรวจหลักๆ มีดังนี้


87% ของนักศึกษาต่างชาติที่ตอบแบบสำรวจมีความ ‘พอใจ’ หรือ ‘พอใจมาก’ กับประสบการณ์โดยรวมที่ได้รับจากประเทศออสเตรเลีย
86% ของนักศึกษาต่างชาติที่ตอบแบบสำรวจมีความ ‘พอใจ’ หรือ ‘พอใจมาก’ กับประสบการณ์ทางการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย
88% ของนักศึกษาต่างชาติที่ตอบแบบสำรวจมีความ ‘พอใจ’ หรือ ‘พอใจมาก’ กับการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียสภาพแวดล้อมการเรียนรู้


เมื่อเลือกเรียนในประเทศออสเตรเลีย คุณจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาหลายแสนคนทั้งจากออสเตรเลียและจากทั่วโลก นักศึกษาจะได้พบกับเพื่อนและโอกาสใหม่ๆในประเทศอันงดงามแห่งนี้