เรียนต่อที่ ออสเตรเลีย ดีอย่างไร? (Part 3 )

 

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เน้นด้านการวิจัย

ออสเตรเลียมีธรรมเนียมของการวิจัยและพัฒนาระดับโลกที่ยาวนานและน่าภาคภูมิใจซึ่งให้ประโยชน์แก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก ตั้งแต่การค้นพบยาเพนนิซิลินในปี 1945 และการค้นพบวิธีสร้างภูมิคุ้มกันในปี 1960 ไปจนถึงการสังเกตที่นำไปสู่การค้นพบการขยายตัวของจักรวาลแบบมีความเร่งในปี 2011 ประเทศออสเตรเลียมีประวัติอันน่าภูมิใจจากการมีส่วนช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่โลกใบนี้:

ด้วยโครงการ “สนับสนุนศักยภาพของออสเตรเลีย” จะมีการลงทุนมูลค่า 2.9 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในช่วงห้าปีข้างหน้าเพื่อให้ทุนแก่การวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์


ออสเตรเลียจะลงทุนกว่า 104 ล้านเหรียญออสเตรเลียเพื่อรับสมัครนักวิจัยระดับโลกมายังออสเตรเลียผ่านพันธมิตรสหพันธ์ (Federation Fellowships)
มีการก่อตั้งศูนย์วิจัยและศูนย์การสอนและการวิจัยพิเศษ 35 แห่งในมหาวิทยาลัยต่างๆของออสเตรเลีย จะมีการวิจัยระดับสูงและเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับมืออาชีพในหลากหลายสาขา


ออสเตรเลียได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยร่วมจำนวน 63 แห่งเพื่อสนับสนุนการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมเอกชน
ด้วยบุคลากรราว 50,000 คนในองค์กรอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ประเทศออสเตรเลียจึงมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง องค์กรวิทยาศาสตร์และวิจัยอุตสาหกรรมของเครือรัฐ (CSIRO) ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของเราเป็นหน่วยงาน R&D ของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย และยังเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายที่สุดของโลกอีกด้วย องค์กรนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัยมากกว่า 740 กิจกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ในกว่า 80 ประเทศ และยังทำการวิจัยในสาขาต่างๆ อย่างเช่น สุขภาพ ธุรกิจการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต พลังงานที่ยั่งยืน การทำเหมือง และแร่ธาตุ อวกาศ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ