C3 Inter ร่วมกับ Dr.Phil Club รับแก้เคทวีซ่านักเรียนโดนปฏิเสธC3 International Centre ร่วมกับ Dr.Phil Club รับแก้เคทวีซ่านักเรียนปฏิเสธของประเทศออสเตรเลียเพื่อยื่นวีซ่าออสเตรเลียรอบ2 ในประเทศไทยเท่านั้น

สถานการณ์ปัจจุบันวีซ่านักเรียนค่อนข้างที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายท่านที่ผิดหวังจากการปฏิเสธวีซ่าในครั้งแรกด้วยเหตุผลหลายประการที่ดูไม่สมเหตุสมผลในการปฏิเสธหรือทั้งๆที่การเตรียมเอกสารที่ดีและข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างดังนี้

  • คอร์ดเรียนไม่เหมาะสม
  • ไม่เชื่อว่าจะกลับประเทศไทย
  • เศรษฐกิจประเทศไทยไม่ดีจึงไม่ให้ผ่าน
  • การศึกษาระดับปริญญาตีกับสายงานที่ทำไม่ตรง
  • เหตุผลการไปเรียนต่อไม่น่าเชื่อถือ

เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นเหตุผลอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้โดนปฏิเสธวีซ่านักเรียนแต่อย่างไรก็ตามทางอิมเกรชั่นของออสเตรเลียผู้พิจารณาวีซ่าก็อาจจะมีเหตุผลของเขาที่จะปฏิเสธ ซึ่งทาง C3 Inter และ  Dr.Phil อยากจะช่วยน้องๆทุกคนที่ตั้งใจจะไปเรียนต่อออสเตรเลียยื่นวีซ่าออสเตรเลียรอบ2 (ไปด้วยเอกสารที่ถูกต้องไม่ปลอมแปลงใดๆทั้งสิ้นไม่รับทุกกรณี) ช่วยแก้เคทยื่นวีซ่าออสเตรเลียรอบ2 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในทางการศึกษาวีซ่านักเรียนออสเตรเลียฝั่งประเทศไทยเท่านั้น

GTE  หรือจดหมายอธิบายสาเหตุว่าเราจะไปเพื่ออะไร จุดมุ่งหมายหรือประสงค์และเรียนเสร็จแล้วจะกลับมาทำอาชีพอะไรในอนาคต และทาง Dr.Phil อาจจะเข้ามาดูแลเรื่องการเขียน GTE รายละเอียดที่ลงลึกขึ้น และเรื่องการเตรียมเอกสารที่มากขึ้น และเหตุที่โดนปฏิเสธเช่น

-คอร์ดเรียนไม่เหมาะสม ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องการเพิ่มเติมมากขึ้นในรายละเอียดว่าทำไมเราต้องเรียนคอร์ดนี่และได้อะไรจากคอร์ดนี่ในการเรียนรู้และรับมาจะปรับปรุงความรู้ของเรา

-ไม่เชื่อว่าจะกลับมาประเทศไทย ซึ่งตรงนี่เป็นรายละเอียดต้องชี้ให้เห็นถึงภาวะที่เราจะมีงานทำในอนาคตในไทยหลังจากเรียนจบ บางคนมีจดหมายจากที่ทำงานปัจจุบันในการรับกลับมาทำต่อหลังจากเรียนจบแต่บางคนไม่มีซึ่งเราจะต้องเขียนเพิ่มว่างานอะไรที่เราจะกลับมาทำซึ่งจะต้องเขียนให้ถูกกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

-การศึกษากับงานที่ทำปัจจุบันไม่ตรงสายงานจึงเป็นเหตุให้ปฏิเสธ ซึ่งเหตุผลนี่ซึ่งดูอาจจะไม่สมเหตุสมผลในการปฏิเสธเพราะคนเราอาจจะเรียนมาแต่สุดท้ายไม่ได้รู้สึกชอบในการทำงานแต่อาจจะไปชอบว่าใช้ ซึ่งรายละเอียดควรชี้แจ้งว่าสาเหตุว่าคนเรามีความจำเป็นต้องทำงาน put the right man on the right job. ต้องเพิ่มรายละเอียเข้าไปให้มากขึ้นและเพิ่มข้อมูลที่คิดว่าใช้ในสาระสำคัญควรเพิ่มให้มากขึ้น

สุดท้ายน้องๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเรื่องรายละเอียดการยื่นรอบสองหรือคำแนะนำต่างที่ยังไม่เข้าใจและอื่นๆในรายละเอียดที่ต้องการนะค่ะ อย่างลืมกดแชร์และไลน์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

สนใจสอบเพิ่มเติม 

โทร: +66 2054 4045
link: https://line.me/R/ti/p/%40c3inter.com

www.c3inter.com