รัฐบาลออสเตรเลียได้เปลี่ยนแปลงกฏการขอสัญชาติ

สาระน่ารู้คะ

รัฐบาลออสเตรเลียได้เปลี่ยนแปลงกฏการขอสัญชาติ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อที่จะให้ประเทศชาติและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองออสเตรเลียโดยการวางคุณค่าของออสเตรเลียไว้เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการและเกณฑ์ของการขอสัญชาติออสเตรเลีย

โดยกฏเกณฑ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้
1.สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ฟัง และ พูด ขอสอบที่จะให้น่าจะเป็น IELTS ระดับ 6 แต่ว่าอิมมิเกรชั่นยังไม่คอนเฟิร์มข้อสอบ
2.ต้องอยู่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียและถือวีซ่าถาวร พีอาร์ มาแล้วอย่างน้อย 4 ปี (กฎเก่า 1 ปี)
3.ต้องผ่านข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียที่ยากขึ้น:
-แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความมุ่งมั่นและคุณค่าของออสเตรเลีย
-สอบใหม่ได้เพียง 3 รอบ (แต่ก่อนสอบได้กี่รอบก็ได้)
-สอบตกทันทีถ้ามีการโกงข้อสอบ
4.แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมส่งเสริมชุมชนภายในประเทศออสเตรเลีย:
-ทำงาน
-การเป็นสมาชิคกลุ่มชุมชนต่างๆ
-เข้าเรียนหากเป็นเด็ก
นอกจากนี้การกระทำอื่นๆที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการขอสัญชาตินั้นก็มีคะ เช่น เข้ารวมแก๊งค์อาชญากรรม ยาเสพติด หรือทำเรื่องผิดกฏหมาย

ทั้งนี้หากใครจะขอสัญชาติต้องระวังกันด้วยนะคะ และนี่คือสาระน่ารู้ที่ทางเราเอามาฝากคะ

Credit http://www.border.gov.au/