โครงการ WORK AND HOLIDAY ประเทศออสเตรเลีย

โครงการ WORK AND HOLIDAY 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โครงการ WORK AND HOLIDAY ประเทศออสเตรเลีย

Work and Holiday คืออะไร?

         Work and Holiday คือโครงการแลกเปลี่ยนที่สนับสนุนให้เยาวชนได้ออกไปเรียนคอร์สระยะสั้น ทำงานชั่วคราว และท่องเที่ยว เพื่อเปิดโลกทัศน์ หาประสบการณ์ชีวิต ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง โดยจะเป็นการให้วีซ่าถูกกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเยาวชนไทยสามารถเลือกไปได้สองประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นคนสัญชาติไทย
  • มีอายุ 18-30 ปี (อายุต้องไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตออสเตรเลีย)
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความประพฤติและสุขภาพดี
  • ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่สามารถพาผู้ติดตามไปด้วย)
  • มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครเอง

                   - 5,000 AUD สำหรับประเทศออสเตรเลีย

                   - 7,000 NZD สำหรับประเทศนิวซีแลนด์

  • มีหลักฐานแสดงทักษะภาษาอังกฤษ (คนส่วนใหญ่นิยมใช้ IELTS หรือ TOEFL)

           รายละเอียดสำหรับผู้ที่เลือกประเทศออสเตรเลีย

                   - IELTS ประเภทใดก็ได้ คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.5 ในทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปี

                   - TOEFL มีอายุไม่เกิน 1 ปี รายละเอียดระดับคะแนนมีดังต่อไปนี้

                                133 on a computer based test

                                450 on a paper based test

                                45-46 on an internet based test

สำหรับผู้ที่จะสมัครในปี พ.ศ. 2560 ผลคะแนนต้องออกก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2560ซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัคร และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร (10 มิถุนายน 2560)

หรือ

                   - เรียนจบหลักสูตรอินเตอร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

                   - เรียนจบจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร

            รายละเอียดสำหรับผู้ที่เลือกประเทศนิวซีแลนด์

                   - IELTS ประเภทใดก็ได้ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี

                   - เรียนจบหลักสูตรอินเตอร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

สำหรับผู้ที่จะสมัครในปี พ.ศ. 2560 ผลคะแนนต้องออกก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัคร และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร (10 มิถุนายน 2560)

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) http://dcy.go.th/webnew/main  

ออสเตรเลีย

        เปิดรับสมัครวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดระบบจะปิดรับสมัครทันที จำนวนที่รับสมัครทางออนไลน์คือ 800 คน แต่จะออกหนังสือรับรองฯ ให้ 500 คนเท่านั้น นั่นหมายความว่าใน 800 คนที่ผ่านด่านการสมัครออนไลน์เข้าไปได้ จะมี 300 คนที่อยู่ในรายชื่อตัวสำรอง

นิวซีแลนด์ 

        เปิดรับสมัครวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดระบบจะปิดรับสมัครทันที จำนวนที่รับสมัครทางออนไลน์และออกหนังสือรับรองฯ คือ 150 คน

        ขั้นตอนการสมัครผ่านออนไลน์เรียกกันว่า ‘การกดโควต้า’ สมัครยากมาก เพราะคนแย่งกันสมัครจนเต็มภายในไม่กี่นาทีเป็นประจำทุกปี เทคนิคที่พอจะช่วยได้คือ การเตรียมพิมพ์ข้อมูลทุกอย่างไว้ล่วงหน้าแล้วก็อปปี้ไปวางอย่างรวดเร็ว หาเพื่อนมาช่วยกดโควต้าจากคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และตั้งสติทำสมาธิให้ดี โควต้านี้การแข่งขันสูงมาก ช้าไม่ได้แม้แต่นาทีเดียว

        หลังจากผ่านด่านการกดโควต้าได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการสัมภาษณ์กับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถดูรายการเอกสารของปี พ.ศ. 2560 ได้ในไฟล์ PDF ด้านล่างนี้

         เมื่อได้ใบรับรองก็นำไปขอวีซ่ากับทางสถานทูต เมื่อได้วีซ่ามาแล้วจะต้องเดินทางภายใน 1 ปี และพอไปถึงประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์แล้ว อายุของวีซ่าก็จะนับจากวันที่เดินทางถึงประเทศนั้นๆ ต่อไปอีก 1 ปี

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ 

- วีซ่านี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ใช้ชีวิตหลากหลายในต่างแดน เขาจึงห้ามทำงานที่เดียวเกินระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย

  • นิวซีแลนด์ ห้ามทำงานประจำที่เดียวเกิน 3 เดือน 
  • ออสเตรเลีย ห้ามทำงานประจำที่เดียวเกิน 6 เดือน 

*ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าเลือกโครงการจะต้องดำเนินการหาที่พัก หางาน หรือสถานที่เรียนด้วยตนเอง