ทักษะที่ควรมีก่อนการไปทํางานต่างประเทศ


ว่าด้วยเรื่องของเงิน แน่นอน ว่าเราทำงาน ต้องได้เงิน (ยกเว้นงานกการกุศล) เราสามารถหาเงินได้จากการทำงาน เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง โดยที่ไม่ต้องขอเงินจากทางบ้าน พอเราหาเงินได้เอง ก็จะใช้เงินได้ประหยัดมากขึ้น และรู้คุณค่าของเงิน