ดร.ฟิว ร่วมกับ C3inter รับแก้เคสโดนปฎิเสธวีซ่า


สถานการณ์ปัจจุบันวีซ่านักเรียนค่อนข้างที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายท่านที่ผิดหวังจากการปฏิเสธวีซ่า
ในครั้งแรกด้วยเหตุผลหลายประการที่ดูไม่สมเหตุสมผลในการปฏิเสธหรือทั้งๆที่การเตรียมเอกสารที่ดีและข้อมูลต่างๆ ตัวอย่างดังนี้

        

เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเป็นเหตุผลอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้โดนปฏิเสธวีซ่านักเรียน แต่อย่างไรก็ตามทางอิมเกรชั่นของออสเตรเลียผู้พิจารณาวีซ่าก็อาจจะมีเหตุผลของเขาที่จะปฏิเสธ Dr.Phil อยากจะช่วยน้องๆทุกคนที่ตั้งใจจะไปเรียนต่อออสเตรเลียยื่นวีซ่าออสเตรเลียรอบ2  (ไปด้วยเอกสารที่ถูกต้องไม่ปลอมแปลงใดๆทั้งสิ้นไม่รับทุกกรณี) ช่วยแก้เคทยื่นวีซ่าออสเตรเลียรอบ2 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในทางการศึกษาวีซ่านักเรียนออสเตรเลียฝั่งประเทศไทยเท่านั้น GTE  หรือจดหมายอธิบายสาเหตุว่าเราจะไปเพื่ออะไร จุดมุ่งหมายหรือประสงค์และเรียนเสร็จแล้วจะกลับมาทำอาชีพอะไรในอนาคต และทาง Dr.Phil อาจจะเข้ามาดูแลเรื่องการเขียน GTE รายละเอียดที่ลงลึกขึ้น และเรื่องการเตรียมเอกสารที่มากขึ้น และเหตุที่โดนปฏิเสธเช่น

      - คอร์ดเรียนไม่เหมาะสม ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องการเพิ่มเติมมากขึ้นในรายละเอียดว่าทำไมเราต้องเรียนคอร์ดนี่และได้อะไรจากคอร์ดนี่ในการเรียนรู้และรับมาจะปรับปรุงความรู้ของเรา
      -ไม่เชื่อว่าจะกลับมาประเทศไทย ซึ่งตรงนี่เป็นรายละเอียดต้องชี้ให้เห็นถึงภาวะที่เราจะมีงานทำในอนาคตในไทยหลังจากเรียนจบ บางคนมีจดหมายจากที่ทำงานปัจจุบันในการรับกลับ  มาทำต่อหลังจากเรียนจบแต่บางคนไม่มีซึ่งเราจะต้องเขียนเพิ่มว่างานอะไรที่เราจะกลับมาทำซึ่งจะต้องเขียนให้ถูกกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
     -การศึกษากับงานที่ทำปัจจุบันไม่ตรงสายงานจึงเป็นเหตุให้ปฏิเสธ ซึ่งเหตุผลนี่ซึ่งดูอาจจะไม่สมเหตุสมผลในการปฏิเสธเพราะคนเราอาจจะเรียนมาแต่สุดท้ายไม่ได้รู้สึกชอบในการ  ทำงานแต่อาจจะไปชอบว่าใช้ ซึ่งรายละเอียดควรชี้แจ้งว่าสาเหตุว่าคนเรามีความจำเป็นต้องทำงาน put the right man on the right job. ต้องเพิ่มรายละเอียเข้าไปให้มากขึ้นและเพิ่มข้อมูลที่คิดว่าใช้ในสาระสำคัญควรเพิ่มให้มากขึ้น
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: +66 2054 4045
link: https://line.me/R/ti/p/%40c3inter.com