China

Last updated: 22 ก.ค. 2565  |  460 จำนวนผู้เข้าชม  | 

China

เอกสารประกอบการขอวีซ่าจีน

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

2.รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปที่ถ่ายเอง (ห้ามใส่เสื้อแขนกุด หรือ ชุดครุย ) ถ้าใช้รูปถ่ายที่ใส่เครื่องแบบราชการ ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด แนบด้วย

3.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

4.ใบจองที่พัก / โรงแรม

5.หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

6.หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ ให้เพิ่ม
- สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย)
- สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
- ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
- สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
- หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
- หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เท่านั้น

ค่าธรรมเนียม

วีซ่าเข้าออกครั้งเดียว  1,000 บาทสำหรับ ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 500 บาท

วีซ่ายื่นด่วน 2 วันทำการ 1,800 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น 750 บาท

ด่วนพิเศษ 1 วันทำการ  2,200 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น 950 บาท

 

วัน-เวลาทำการ: จันทร์ -ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

ยื่นใบคำร้อง :9:00- 15:00 น.(คำร้องประเภทด่วน และด่วนพิเศษ กรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)

รับวีซ่า : 9:00- 16:00 น.(คำร้องประเภทด่วนพิเศษ สามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15:30 น.)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Algeria

22 ก.ค. 2565

Ghana

22 ก.ค. 2565

Jordan

22 ก.ค. 2565

Mexico

22 ก.ค. 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้