Poland(Schengen)

Last updated: 22 ก.ค. 2565  |  436 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Poland(Schengen)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโปแลนด์

แบบฟอร์มวีซ่า กรอกวีซ่าออนไลน์ (ซึ่งต้อง พิมพ์ออกมาหลัง จากกรอกเรียบร้อยแล้ว)
หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนนับจาก วันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา
รูปถ่ายสี ฉากหลัง ของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ
สำเนาบัตรประชาชน
ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)
หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
หลักฐาน การทำงาน
- จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน
- หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์
- จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา
ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุ วัน เดินทาง ไป-กลับ
ใบจองที่พัก/โรงแรม
แผนการเดินทาง
หนังสือเชิญหรือ จดหมายเชิญ ฉบับจริง จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ และ ส่งสำเนา ตรงไปยังสถานทูต ทางโทรสาร หรืออีเมล์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
** หมายเหตุ ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง และต้องนัดวันยื่นวีซ่า ผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนกรอก แบบฟอร์มออนไลน์ - เอกสารทุกอย่าง ที่ยื่นโปแลนด์ ต้อง เป็นภาษาอังกฤษ

***ในกรณีที่ ไปเยี่ยมญาติ, ครอบครัว, เพื่อน หรือแฟน ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม ดังนี้***

สำเนาหนังสือเดินทาง ของญาติ, เพื่อน หรือแฟน
จดหมายเชิญ จากญาติ เพื่อน หรือ แฟน ระบุความสัมพันธ์ ระยะเวลา ที่จะเดินทาง (ต้องส่ง สำเนา มาที่ สถานทูตโปแลนด์ ประจำ ประเทศไทย ด้วย โดยทางแฟกซ์, อีเมล์ หรือ ไปรษณีย์ ตัวจริง ส่งให้ผู้เดินทาง ) หรือ ดหมายเชิญ ที่ออกโดย หน่วยงาน ราชการ ("ZAPROSZENIE") (ไม่ต้อง ส่งสำเนามาที่สถานทูต )
หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้เชิญกับ ผู้เดินทาง ในกรณีที่เป็นญาติ, ครอบครัว
ทะเบียนสมรส (กรณีไปเยี่ยมคู่สมรส)
ค่าธรรมเนียม

ท่องเที่ยว 2,300 บาท

ระยะเวลาพิจาราณาวีซ่า 10 วันทำการ(ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Algeria

22 ก.ค. 2565

Ghana

22 ก.ค. 2565

Mexico

22 ก.ค. 2565

Jordan

22 ก.ค. 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้