Australian Internship

Last updated: 4 ส.ค. 2565  |  465 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Australian Internship

โครงการ Australian Internship ฝึกงานออสเตรเลีย

Australian Internship Hospitality Internship / Training in Australia

     โครงการ ฝึกงานออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ได้ฝึกงานออสเตรเลียตามด้านสายงาน Hospitality ที่เรียนมาหรือที่มีประสบการณ์ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

     โดยแบ่งเป็นระยะเวลา 26 และ 38 สัปดาห์ ลักษณะการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในโรงแรมระดับคุณภาพ โดยจะมีบุคลากรและผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดจนการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส สามารถเลือกระยะเวลาเข้าร่วมโครงการได้ 26 Weeks , 38

Weeks Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส Food Production (Culinary/Chefs)

          – จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ขึ้นไปทางด้านสาขา Culinary Arts/Gastronomy

          – มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญทางด้าน commercial kitchen อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

          – โปรแกรมการฝึกงานระยะเวลา 6-12 เดือน

              Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส Food and Beverage

          – จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ขึ้นไปทางด้านสาขา Hospitality

          – มีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่ง Food & Beverage 6 เดือน

          – มีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับ Responsible Service of Alcohol

             Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส Front Office (Reception / Guest Relations / Night Audit / Porter / Concierge)

          – จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ขึ้นไปทางด้านสาขา Hospitality

          – มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง front office

          – มีประสบการณ์การใช้ระบบการจองของแผนก front office (Fidelio, Opera and /or Micros)

          – ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีมาก

อัตราค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ$16 – $19 ทำงาน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 6 เดือนขึ้นไป

*สถานที่ที่ฝึกงานออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับทางนายจ้างอนุมัติ และยอมรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกนายจ้างได้แต่ท้ายสุดคนที่อนุมัติการฝึกงานที่ออสเตรเลียคือนายจ้าง (Host Company) ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นสูง และควรทำความเข้าใจกฎการคืนเงินตามเอกสารแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

     Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส

     play128 ค่าตอบแทนขั้นต่ำสุดชั่วโมงละ $16 – $19/สัปดาห์ ทำงาน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์

     play128 ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพราะเคยมีประวัติผ่านการฝึกงานในโรงแรมชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้อนาคตแห่งการทำงานในโรงแรมระดับ Hi – end เป็นไปได้ไม่ยาก

     play128 ได้ฝึกงานอย่างตรงสายในโรงแรมที่มีชื่อเสียง ทำให้สามารถนำความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดทางด้านสายอาชีพการทำงานในอนาคตได้

     play128 เสริมสร้างจรรยาบรรณและเรียนรู้ระบบวิธีการทำงานของชาวออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นอีกประเทศหนึ่งว่ามีระบบการทำงานที่ได้คุณภาพระดับโลก

     play128 พัฒนาระดับภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวออสเตรเลีย

     play128 เสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเป็นมืออาชีพในโลกของการทำงานรู้จักปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

     play128 ใบรับรองเมื่อจบโครงการ

     Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส

     Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย |ฝึกงานที่ออสอายุ 18 – 30 ปี

     Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส จบการศึกษาระดับต่ำสุด ปวส. ทางด้านสายที่เกี่ยวข้องหรือกำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีทางด้านสาย Hospitality, Culinary, Gastronomy หรือจบการศึกษาในสาย งานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 ปี

     Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส มีประสบการณ์การเรียนระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับทางด้านสาย Hospitalityไม่ต่ำกว่า 2 ปี

     Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในโรงแรมชั้นนำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ผู้เข่าร่วมโครงการต้องการเลือกไปฝึกงาน

     Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นในสถานที่ทำงานที่นายจ้างจะเป็นผู้เลือกให้

     Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส ในการคัดเลือกสถานที่ทำงานและการทำวีซ่าให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

     Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส

     1. ส่ง Resume มายัง info.bkk@c3inter.com เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น

     2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด

     3. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชําระค่ายืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมกับดำเนินการด้านเอกสารต่างๆและวีซ่า

     4. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางนายจ้างเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการชําระค่าโครงการส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กำหนด สนใจเรียนต่อต่างประเทศ โทร: +66 2054 4045 Line: @c3inter.com www.c3inter.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้